Projekční činnost - ELEKTRO
a
REVIZE

Člen komory autorizovaných inženýrů a techniku ČKAIT 11857

Projektová dokumentace elektro se dělí na dva druhy podle použití:
- status DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení
- status DPS - dokumentace k provedení stavby

Mezi poslední druhy dělení projektové dokumentace se dnes používá "Projekt skutečného provedení". V této chvíli (r.2017) se provádí změna legislativy, kde tento druh dokumentace bude naprosto klíčový pro udělení revize, tvz.: "revize výchozí" daného celku. A revize výchozí je zase nutná k řádné kolaudaci.

Dokumentace DSP obsahuje základní technické parametry k získání stavebního povolení. Zpravidla na ní investor šetří a tak z této dokumentace není dodavatelská firma obvykle schopna ani vytvořit cenovou nabídku, natož provést dílo. Proto se následně zpracovává dokumentace se statusem DPS, která konkrétně řeší každý použitý prvek. Pro inteligentní elektroinstalaci je tato dokumentace zcela nepostradatelná a její vytvoření většinou zabere i několik týdnů. Obsahuje technickou zprávu a podrobné výkresy v hladinách pro koncové prvky (světla, ovladače, zásuvky), hrubou kabeláž, "stříhací tabulky", ze kterých se dovíme počet, typ a celkovou délku kabelů. Obecně platí, že s dobře připravenou dokumentací odpadají problémy v průběhu stavby.

REVIZE,

zajištění kompletní služby v problematice elektro revizí "na klíč", zároveň současně odstranění poruch/závad, pakliže je revize odhalí.